Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Żwawo, dzieci: idźmy do Jezusa!
Ks. Ludwik Chiavarino

Kochane dzieci!

Oto książeczka dla was. Nie odstępujcie jej nikomu, bo jest wasza, tak jak wasze jest prawo być pierwszymi i najbliższymi przyjaciółmi Pana Jezusa.
Przeczytajcie ją wiele razy. A jeśli główki wasze są za słabe i brak wam cierpliwości, by przeczytać ją od razu, czytajcie sobie przynajmniej od czasu do czasu jeden z rozdziałów, który się wam najbardziej podoba.
Proście Pana Jezusa, aby wam dał nie tylko łaskę naśladowania jednego z tych dobrych dzieci, o których jest tu mowa, ale też tę łaskę jeszcze większą, gorącego i żywego od tej chwili pragnienia Komunii świętej.
Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże należy do dzieci.
Czyńcie więc wszystko co możecie, aby wasze było tu na ziemi Królestwo Boże Eucharystyczne; a Nim jest właśnie Komunia święta.
Kto tutaj na tej ziemi jest z Panem Jezusem, będzie też z Nim złączony w niebie.
Niech żyją duszyczki piękne! Zawsze Jezusowe!

Autor pełen uszanowania dla Dekretów Papieża Urbana VII oświadcza, że niżej przytoczonym opowiadaniom i przykładom zawartym w tej to broszurce nie chce przypisywać innej wiary, jak zwykła ludzka i we wszystkim poddaje się Władzy Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

  1. CHODŹMY DO JEZUSA.
  2. PRZYKŁADY O DOBRYCH DZIECIACH, KTÓRE KOCHAJĄ PANA JEZUSA.
  3. PRZYKŁADY O DZIEWCZYNKACH, KTÓRE KOCHAJĄ PANA JEZUSA.
  4. JEZUS NAGRADZA DOBRE DZIECI.
  5. MALI MISJONARZE I MALI APOSTOŁOWIE CZĘSTEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ.
  6. SŁÓWKO DO RODZICÓW I DO TYCH, CO ICH ZASTĘPUJĄ.
Ex parta nostra nihil obstat quominus imprimatur
Sac. Tarcisius M. Rawina - e Pia Societate S. Pauli Ap.
Nihil obstat - Vladislaviae, 10 Apr. 1937
Sac. Joseph Leśnik Mag. S. T.
Imprimatur - Vladislaviae, 10 Apr. 1937
+ Carolus Miecislaus Ep.