Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Dla konwertytów z żydostwa.

31. Jakie rodzaje grzechów rozróżniamy?
Są grzechy ciężkie, czyli śmiertelne, oraz grzechy powszednie, czyli lekkie.

32. Kto popełnia grzech ciężki?
Kto w rzeczy ważnej świadomie i dobrowolnie przekracza przykazanie, ten popełnia grzech ciężki. Grzech taki nazywamy także śmiertelnym, odbiera on bowiem człowiekowi nadprzyrodzone życie (to jest łaskę uświęcającą) i czyni go winnym potępienia wiekuistego.

33. Kto popełnia grzech powszedni?
Kto nie zachowuje przykazania w rzeczy małej, albo kto przekracza przykazanie wprawdzie w rzeczy ważnej, ale niezupełnie świadomie, lub niedobrowolnie, ten popełnia grzech powszedni.

34. Co to jest sakrament pokuty?
Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan (upoważniony do spowiadania) w zastępstwie Boga odpuszcza grzechy po chrzcie popełnione.

35. Ile jest warunków godnego przyjęcia sakramentu pokuty?
Pięć jest warunków godnego przyjęcia sakramentu pokuty, mianowicie: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, spowiedź, czyli wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Jeżeli bądź to żal, bądź wyznanie grzechów nie są szczere, rozgrzeszenie nie jest ważne, a spowiedź taka jest świętokradzka. Gdyby kto po takiej spowiedzi odważył się przystąpić do Komunii, popełnia nowe świętokradztwo.

36. Kto dał kapłanom władzę odpuszczania grzechów?
Chrystus dał apostołom i ich następcom (tj. biskupom i kapłanom) władzę, mocą której mogą grzechy odpuszczać albo rozgrzeszenia odmawiać.
Władza ta przechodzi na kapłanów przez święcenia kapłańskie. Skoro spowiadający się okaże prawdziwą skruchę i szczerą wolę poprawy, spowiednik rozgrzesza go w imię Boże.

37. Jakich łask udziela sakrament pokuty?
W sakramencie pokuty otrzymujemy:

  1. odpuszczenie grzechów;
  2. łaskę zupełnego darowania kary wiecznej oraz częściowego odpuszczenia kary doczesnej;
  3. spowiedź przynosi łaskę uświęcającą albo ją pomnaża;
  4. spowiedź pomaga w poprawie życia;
  5. przywraca zasługi na żywot wieczny, utracone przez grzech śmiertelny.
38. Jak należy robić rachunek sumienia?
Aby dobrze odprawić rachunek sumienia, należy przejść w myśli przykazania Boskie i kościelne oraz zastanowić się czyśmy przykazania te przekroczyli. Podobnie należy przejść w myśli grzechy główne, grzechy cudze tudzież obowiązki stanu. Należy także pod uwagę wziąć te okoliczności, które grzech powszedni czynią ciężkim, a przy grzechach ciężkich zastanowić się nad ich liczbą.

39. Co należy uczynić po rachunku sumienia?
Po rachunku sumienia należy za grzechy serdecznie żałować, postanowić poprawę, zło wyrządzone w miarę możności naprawić, należy dalej wszystkie grzechy na spowiedzi wyznać i odprawić zadaną pokutę.
Kto szczerze pragnie z grzechów się poprawić, ten powinien postanowić:
- że będzie wystrzegać się wszystkich grzechów;
- że będzie unikał okazji, wiodących do grzechów, przynajmniej śmiertelnych;
- że przebaczy urazy i naprawi szkody wyrządzone bliźnim.

40. Co powinien uczynić ten, kto znalazłszy się w niebezpieczeństwie życia nie może się spowiadać, ponieważ nie można przywołać kapłana?
Gdyby kto nie mógł się spowiadać w nagłym niebezpieczeństwie życia, powinien wzbudzić tzw. doskonały żal za grzechy, czyli akt miłości Bożej. Żal taki musi pochodzić z tej pobudki, że się obraziło P. Boga, najlepszego Ojca, Dobro najwyższe, miłości najgodniejsze. Żal taki gładzi grzechy nawet poza spowiedzią, jesteśmy jednak obowiązani wyznać nasze grzechy przy najbliższej spowiedzi.

wstecz | spis treści | dalej