Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Dobra małżeństwa.

30. Jakie dobra przynosi z sobą cała instytucja małżeństwa?
Cała instytucja małżeństwa sprowadza z sobą trzy wielkie dobra, które są zarazem głównymi obowiązkami: potomstwo, wierność małżeńska, sakrament.
Ta nauka św. Augustyna stała się nauką Kościoła: "Wierność małżeńska oznacza, że poza węzłem małżeńskim nie ma być cudzołóstwa z żadną osobą trzecią. Potomstwo, że z miłością ma być przyjęte, z dobrocią pielęgnowane, pobożnie wychowane. Sakrament zaś, że związek małżeński nie ma być rozerwany i mąż rozwiedziony lub żona rozwiedziona nie mają zawierać innego małżeństwa, nawet ze względu na potomstwo. To jest jakby prawidło małżeńskie, przez które przyrodzona płodność została uszlachetniona, a występek niepowściągliwości opanowany".

31. A dlaczego obowiązki, na ogół ciężkie, nazywa się "dobrami"?
Dlatego, ponieważ obowiązki te ustanowił Bóg, który nas stworzył dla szczęścia, a każdy obowiązek na nas nałożony przedstawia się jako dobro, które można osiągnąć, i zmierza do uszczęśliwienia człowieka.

wstecz | spis treści | dalej