Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Wstęp ogólny.

1. Jakie pobudki skłoniły Papieża do wydania encykliki o małżeństwie?
Zaniepokojony błędami, jakie się przyjmują w spoganiałym po części na nowo społeczeństwie, ignorancją, której ofiarą padają liczni wierni do tego stopnia, że tracą z oczu świętość swego stanu, i szerzącym się zepsuciem, przeciwko któremu protestuje natura, - najwyższy Pasterz oświadcza, że uległ nieodpartej konieczności, ogłaszając encyklikę o małżeństwie, która ma zarówno pouczyć o małżeństwie jako też w sposób szlachetny ująć się za nim.

2. Jaki szczegółowy cel postawił sobie Papież?
Papież chciał wszystkim przypomnieć tak bardzo nieznaną świętość małżeństwa, zwłaszcza chrześcijańskiego; napiętnować fałszywe zasady i praktyczne nadużycia i odwrócić wiernych od nich; wskazać środki wyjścia z opłakanej sytuacji i wlać nadzieję odrodzenia, które by było zarówno piękne w sobie, jako też zbawienne dla całego społeczeństwa.
W tym celu Namiestnik Jezusa Chrystusa chce za pośrednictwem Biskupów przemówić do całego Kościoła, a nawet do całej ludzkości
1. o istocie i godności małżeństwa, zwłaszcza małżeństwa chrześcijańskiego;
2. o błogosławieństwach i dobrodziejstwach, które płyną z takiego małżeństwa dla Rodziny i Społeczeństwa;
3. o błędach, panujących w odniesieniu do małżeństwa;
4. o nadużyciach popełnianych przeciwko związkowi małżeńskiemu;
5. o głównych środkach usunięcia nadużyć i przywrócenia małżeństwu chrześcijańskiemu jego dostojeństwa.

3. Jaki jest podział encykliki?
Encyklika dzieli się wyraźnie na trzy główne części:
Podstawowe zasady i trzy wielkie dobra i błogosławieństwa: potomstwo, wiara małżeńska i sakrament.
Błędy i grzechy przeciwko małżeństwu z ich smutnymi następstwami.
Główne środki zaradcze dla uniknięcia przepaści, do której nadużycia małżeństwa pchają świat, i dla przygotowania odnowienia małżeństwa.

4. Czy ta encyklika jest pierwszą encykliką, omawiającą gruntownie małżeństwo chrześcijańskie?
Nie. Pięćdziesiąt lat temu, 10 lutego 1880 r., Leon XIII wydał encyklikę doktrynalną, zaczynającą się od słów "Arcanum". Była ona przeznaczona głównie po to, żeby podkreślić znamię świętości w każdym związku małżeńskim i potępić małżeństwo czysto cywilne i rozwód.

5. Czy nowa encyklika znosi tamtą?
Przeciwnie, Papież chce jej wyraźnie nadać nową moc i przyswaja sobie w zupełności całą naukę, którą tamta zawiera. Nieraz też powołuje się ona na to dzieło magistralne.

6. Czym nowa encyklika różni się od poprzedniej?
Różni się ona od niej tym, że cel jest bardziej praktyczny aniżeli tamtej. Kiedy encyklika "Arcanum" określała głównie teorię i zbijała błędy ustaw świeckich, encyklika "Casti Connubii", stojąc w zupełności na gruncie tamtej teorii, rozprawia się specjalnie z przewrotnymi systemami, które w nowszych czasach cieszą się powodzeniem, i potępia grzechy, które kalają związek małżeński. Ona zajmuje się więc szczególnie potrzebami naszej doby.

wstecz | spis treści | dalej