Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Cześć Maryi.

Cześć Maryi, cześć i chwała, Pannie świętej cześć!
Śpiewaj śpiewaj dziatwo mała, hołd jej śpiesz się nieść.
Jej to ręce piastowały, Tego, co ten świat
Stworzył wielki i wspaniały: Syn Jej, a nasz brat.
On jak Matkę Ją miłował, Jej posłusznym był.
Każde słowo Jej szanował, chociaż Bogiem był.
Dziatki lube, jeśli chcecie błogi żywot mieć,
Jako święte Jezus Dziecię Maryję chciejcie czcić.
Niewinność, cichość, pokora, to Maryi strój.
Przez nie, miła niebios Córa łask zyskała zdrój.
Przez nie w gwiaździstej koronie, Ją osadził Bóg
Na wysokim niebios tronie; ma w Aniołach sług.
Obraz Maryi, dziatwo droga, w sercu zawsze noś;
O opiekę Matki Boga, zawsze kornie proś.

wstecz | spis treści | dalej