Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Modlitwy na zakończenie dnia.

Zakończ wszystkie dni miesiąca następującymi modlitwami.

Módlmy się.
O Boże, który uwalniając Pannę najczystszą od grzechu pierworodnego przygotowałeś w łonie Tej Niepokalanej Dziewicy godne mieszkanie Synowi Twojemu; racz przyjąć nasze serdeczne błagania, i jak przez śmierć przewidzianą Jednorodzonego Syna Twojego, zachowałeś Pannę Maryję od skazy grzechowej, tak przez Jej skuteczne wstawienie daj nam przybyć do Ciebie oczyszczonymi od grzechu wszelkiego. Amen.

Módlmy się.
Boże! wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco! Spojrzyj miłosiernie na sługę Twego N..., któregoś nad Kościołem Twoim przełożyć raczył, daj mu, prosimy, słowem i przykładem podwładnym swoim tak przewodniczyć, aby z powierzonym sobie ludem do żywota przyszedł wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlmy się.
O Boże! któryś jest ucieczką naszą i mocą. Stwórco nieba i ziemi, Sprawco świątobliwości! wysłuchaj łaskawie modlitwy Kościoła Twojego, i spraw miłościwie, abyśmy z pewnością otrzymali dary, o które Cię z wiarą prosimy ; przez Chrystusa Pana naszego Amen.
O Maryjo! bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

wstecz | spis treści | dalej