Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Niepokalane Serce Maryi, czyli rozmyślania na miesiąc Maryi.
według św. Alfonsa
 1. Świętość Serca Maryi czyli przygotowanie Serca Maryi na przyjęcie Serca Jezusa.
  P. Bóg od wieków postanowił, że Jego Boski Syn dla odkupienia grzechów świata stanie się człowiekiem i równocześnie z tym postanowieniem przeznaczył dla Niego matkę. W pierwszej części naszej pracy zobaczymy, jak Bóg przygotowywał wszystko do tego wielkiego dzieła miłości swojej, Bóg i Maryja wspólnie nad tym dziełem pracowali. Matka Boska musiała być najświętszą istotą. Pan Bóg ze względu na posłannictwo Maryi stworzył Ją bez grzechu i ozdobił swoimi łaskami. I o tym rozmyślać będziemy w rozdziale: Stworzenie Serca Maryi. Najświętsza Panna godną się okazała tych darów bożych, a przez swą łasce boskiej wierność niezachwianą, zupełne poświęcenie i heroiczne cnoty na coraz większą u Boga zasługiwała łaskę i to będzie przedmiotem drugiego rozdziału: Uświęcenie Serca Maryi. Na koniec do takiej doszła doskonałości, iż P. Bóg w nagrodę Jej zasług powołał Ją na matkę Zbawiciela i o tym będzie w trzecim rozdziale: Współdziałanie Serca Maryi w tajemnicy Wcielenia.

  Stworzenie Serca Maryi
  Wielkie Jej powołanie.
  Niepokalane poczęcie.
  Pierwsza łaska.

  Uświęcenie Serca Maryi
  Jej łasce boskiej wierność.
  Ofiarowanie Bogu Maryi.
  Cnoty.

  Udział Serca Maryi w tajemnicy wcielenia
  Pokora.
  Modlitwy.
  Zezwolenie.

 2. Szlachetność Serca Maryi.
  Zjednoczenie Jej serca z sercem Jezusowym. Maryja zgodziła się być Zbawiciela matką i w tej chwili słowo stało się ciałem. Zjednoczenie serca Maryi z sercem Jezusowym, Jej serce podniosło do takiej wielkości, o jakiej my nie możemy myśleć. Słowo przedwieczne nie tylko dlatego z Maryją się połączyło, żeby się stało ciałem; połączyło się dla odkupienia świata i panowania nad światem. Dlatego, w tej drugiej części rozmyślać będziemy o szczęściu serca Maryi, o jego męczeństwie i nagrodzie w niebie. Maryja posiadała Jezusa, miała o Nim staranie, mogła serce Jezusowe poznać, i to było Jej szczęściem. Ofiarowała Ona Jezusa na zbawienie świata, widziała Go cierpiącego i umierającego, nie przestała go całym sercem kochać i to było Jej męczeństwem. Zasłużyła na zmartwychwstanie przed wszystkimi, na tryumf, któremu równego nie było i nie będzie, dostąpiła niewypowiedzianej radości w niebie; ponad wszystkimi świętymi i aniołami króluje.

  Szczęście Serca Maryi
  Posiadanie Jezusa.
  Starania około Jezusa.
  Poznanie Serca Jezusowego.

  Męczeństwo Serca Maryi.
  Męczeństwo szlachetności.
  Męczeństwo boleści.
  Męczeństwo miłości.

  Szczęście Serca Maryi.
  Zmartwychwstanie.
  Zwycięstwo.
  Radość z Bogiem.

 3. Dobroć Serca Maryi.
  Zastosowanie zasług Jezusa Chrystusa. Serce matki zakrwawione jest boleścią na widok dzieci, którym pomóc nie może i wtenczas, nie dla próżności, ale żeby mogła dzieciom swoim ulżyć, chciałaby wyższego dla siebie stanowiska. Bogu dzięki, Maryja podobnego uczucia nigdy nie zazna; cieszy się Ona i raduje, iż tak wysoko jest wyniesioną i tak blisko Syna swego a Króla chwały, że wszystkie łaski dla nas wyprosić może. To wywyższenie naszej Matki cieszyć nas powinno, gdyż nam zapewnia Jej przyczynę. W trzeciej części rozmyślań naszych okażemy, że Maryja o potrzebach naszych i nędzach naszych nie zapomniała, ale owszem, Jej Serce zawsze dobrocią dla nas przepełnione, lepszym być nie może jak jest. Albowiem jest to Serce Matki miłości, które poczytuje sobie za obowiązek wypraszać dla nas przebaczenie i łaskę; jest naszą ucieczką a podoba sobie w uwielbieniu naszym, we czci, którą Mu składamy; bo ta cześć zapewnia nam to szczęśliwe przekonanie, żeśmy przeznaczeni do żywota wiecznego.

  Uczucia Serca Maryi.
  Matka nasza.
  Czułość Jej.
  Matka miłości.

  Działanie Serca Maryi.
  Miłosierdzie.
  Pośrednictwo.
  Szafarstwo łask.

  Serce Maryi schronieniem.
  Schronienie zbawienia.
  Schronienie otwarte dla wszystkich.
  Schronienie wzgardzone.

  Uweselenie Serca Maryi.
  Prośby nasze.
  Cześć nasza.
  Miłość nasza.

  Nagroda dzieci Maryi.
  Wybraństwo.

 4. Modlitwy
  Litania do Niepokalanego Serca Maryi.
  Pozdrowienie i uwielbienie Najświętszego i Niepokalanego Serca Maryi.
  Prośba pokorna do Najświętszego Serca Maryi.
  Modlitwy na zakończenie dnia.
  Modlitwa św. Bernarda.
  Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska).

 5. Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie.
  Chwalcie łąki umajone.
  Ciebie na wieki.
  Cześć Maryi.
  Matko Niebieskiego Pana.
  Serdeczna Matko.
  Zdrowaś Maryja.

NIHIL OBSTAT.
Dr. J. Tobiasiewicz, cenzor.
Pozwalamy drukować.
Z KSIĄŻĘCO-BISKUPIEGO KONSYSTORZA.
Kraków dnia 19 listopada 1913.
X. Adam Stefan.