Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Czwarty Kwadrans. Akt Błagania.

O Boże mój, z ufnością zbliżam się do Tronu Twej łaski i miłosierdzia, i żebrzę Cię o udzielenie mi najpotrzebniejszych łask przyrodzonych i nadprzyrodzonych.
O Boże Jezu, udziel mi łaskę pędzenia chrześcijańskiego żywota, łaskę łamania mych namiętności, wytrwanie do końca, mające mnie zaprowadzić do Nieba; a szczególniej o mój Panie, udziel mi wiarę żywą, miłość mocną, szlachetną, bezinteresowną, bym Ciebie mógł poznać, ukochać i służyć Tobie w tym najświętszym Sakramencie ołtarza.
Błagam Cię także o Boski mój Zbawicielu za Kościół św., Oblubienicę Twoją a czułą Matkę naszą. Błagam Cię za wszystkich żyjących i za dusze wiernych zmarłych w czyśćcu cierpiące.
O Boże mój Królu, pozwól mi zanosić do Ciebie modły o własne sprawy Twoje i o chwałę Twoje.
Spraw o Panie niech Cię poznają wszystkie ludy ziemi! Tyś jest drogą, życiem i prawdą narodów, i jednostek. O niechaj Cię pozna świat cały, i niech Cię ukocha jako Pana swego, Dobroczyńcę i Boga.
Zajmuj zawsze pierwsze miejsce w naszych myślach, pragnieniach i uczynkach. Bo wtedy tylko będziemy w porządku, a co za tym idzie osiągniemy pokój, radość ducha i. przedsmak wiekuistego szczęścia.
O Jezu mój, żyjący w przenajświętszej Hostii, z Tobą i przez Ciebie, błagam Niebiańskiego Ojca, o te wszystkie łaski. Amen.

Praktyka. Polecaj Bogu gwałtowne potrzeby Kościoła Świętego, nawrócenie grzeszników, wytrwanie wiernych; konających i dusze czyśćcowe.
Modlitwa. Odmów kilka razy Pater noster.
Akt strzelisty. O Boże mój pobłogosław dziecię swe. Opiekuj się Twoim św. Kościołem.
Cnoty. Wiara żywa, zdanie się na wolę Bożą, miłość pełna ufności.

Uwagi
1) Odmawiaj te akty, i te modlitwy wolno i pobożnie.
2) Można te akty przemieniać, stosując je do czterech celów ofiary, do tajemnicy danego dnia, albo do święta które obchodzimy.
3) Pożytecznym jest czynić postanowienia szczególne, wedle potrzeb własnej duszy, albo wedle natchnienia łaski
4) Zamiast odmawiania aktów, można niekiedy odczytywać po woli i rozważać jakiś ustęp ze wskazanego czytania.
Rzeczą główną jest, by wytrwać na godzinie Adoracji, by łączyć się z Chrystusem Panem żyjącym w Hostii przenajświętszej i ofiarującym Ojcu przedwiecznemu w naszym imieniu też akty uwielbienia, dziękczynienia, zadośćuczynienia i błagania. Tym sposobem wiara nasza zostanie utwierdzoną, a miłość powiększoną.
Dobrze jest kończyć godzinę Adoracji aktem ofiarowania samego siebie Zbawicielowi Panu, i odmówieniem pięciu pacierzy dla dostąpienia odpustu wedle intencji Ojca Świętego.

wstecz | spis treści | dalej