Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Trzeci Kwandrans. Akt Wynagrodzenia.

O Boże mój! przychodzę rzucić się do stóp Twoich, aby Cię najpokorniej błagać o przebaczenie za wszystkie świata całego nieprawości... Wszędy rodziny, społeczeństwa i narody nie przestają Cię obrażać.... Łaski miłosierdzia o Boże! A przede wszystkim Panie mój pragnę Ci zadośćuczynić za tyle obrzydliwości i świętokradztw przeciwko N. Sakramentowi Twojej miłości spełnianych. Błagam przebaczenia szczególniej za własne swoje grzechy, i za te których stałem się przyczyną. Ach tak Panie mój, przebacz mi grzechy mojej młodości, mego wieku dojrzałego grzechy całego mego życia. Przebaczenia błagam za mego ojca, moją matkę, moich krewnych, moich przyjaciół.
Wspomnij sobie o Panie na śmierć, którąś za nas poniósł. I zmiłuj się nad nami Boże Ojcze najświętszy, łaski i przebaczenia.
Nie patrz na grzechy nasze, ale na Oblicze Boskiego Syna Twojego. On Ci za nas ofiarowuje swoją krew, swoje rany, śmierć swoją...
Przebacz nam Duchu św., porusz serce moje Boskim Twoim natchnieniem i wyjednaj duszy mej łaskę i szczęście prawdziwego żalu za grzechy!
Praktyka. Uczyń akty żalu za grzechy, mocnego postanowienia poprawy i gorącej miłości. Złącz się z sercem Jezusa i wykonaj akt zadośćuczynienia.

Modlitwa. Psalm 51.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego! Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył! Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia! Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym! Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem! Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu itd.

Dodaj trzy razy:
Parce Domine, parce populo tuo; ne in aeternum irascaris nobis.

Akt strzelisty. O mój Jezu miłosierdzia.
Cnota. Pokora, umartwienie, umiłowanie pokuty.

wstecz | spis treści | dalej