Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Drugi Kwadrans. Akt Dziękczynienia.

O Boże mój dziękuję Ci za Twoje wielkie a niezliczone łaski, którymi mnie obdarzyłeś w porządku przyrodzonym i nadprzyrodzonym. Za łaski, stworzenia, zachowania, zdrowia, wychowania chrześcijańskiego, Wcielenia, Odkupienia, Wiary, Sakramentów Świętych, a w szczególności za Sakrament Eucharystii, ten najsłodszy dar na ziemi; dziękuję za łaski właściwe każdemu wiekowi i każdemu stanowi życia, a w końcu za obietnicę żywota wiecznego.
Nigdy nie można wywdzięczyć się godnie za tyle doskonałych darów! O najłaskawszy mój dobroczyńco, cóż oddam Ci za dobra Twoje? Nic nie mam, niczym jestem, nic nie mogę! Ty żądasz mego serca, a więc o Panie, ja Ci to serce oddaję w dowód wdzięczności za. wszystką dobroć Twoją i z pomocą Twej łaski, pragnę Ci na wieki pozostać wiernym.
Ojcze przedwieczny. Dobroczyńco całego ludzkiego rodzaju, przyjmij tę dziękczynienia moje z tymi, które Ci bez ustanku składa Twój Boski Syn w Sakramencie swojej miłości.
O Maryjo, najczulsza Matko moja, pozwól mi połączyć się z sercem Twoim tak pełnym wdzięczności, i za Tobą powtórzyć dziękczynny Twój hymn miłości, by przez Ciebie i z Tobą podziękować Panu za Jego dla mnie łaski.
Praktyka. Powtarzać często akta dziękczynienia i miłości.

Modlitwa.
Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Niebiosa, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie wody pod niebem, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Słońce i księżycu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Deszcze i rosy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Ogniu i żarze, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Chłodzie i upale, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Rosy i szrony, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Mrozy i zima, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Lody i śniegi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Dni i noce, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Światło i ciemności, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki!
Góry i pagórki, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Źródła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Morza i rzeki, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Synowie ludzcy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Izraelu, błogosław Pana, chwal i wywyższaj Go na wieki!
Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Słudzy Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Chananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem świętym: chwalmy i wywyższajmy go na wieki.
Amen.

Magnificat
Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje
Jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.
Chwała Ojcu etc.

Akty strzeliste. Dzięki Ci o mój Panie, dzięki za dobrodziejstwa Twoje!
Cnoty. Słodycz, radość święta, miłość wdzięczna.

wstecz | spis treści | dalej