Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Pierwszy Kwadrans. Akt Uwielbienia.

O mój Boże, jedyny we trzech osobach Boże, uwielbiam Ciebie.... Uznaję nad sobą i światem Twoje prawa Stwórcy i najwyższego Pana, uznaję swą bezwarunkową zależność i swoje względem Twego nieskończonego Majestatu obowiązki. Tyś Ojcem a jam Twym dziecięciem; Tyś Panem a jam sługą Twoim; Tyś Królem, a jam Twoim poddanym! Jakież więc obowiązki wypływają dla mnie z tych zaszczytnych tytułów!
Nieskończenie Wielki, Mądry, Wszechmocny, nieskończenie doskonały, zasługujesz na moją cześć, wielbienie i na wszystką miłość mego serca!
O Boże najzupełniej niezależny, Tyś bezwarunkowym Panem wszelkiej istoty, wszelkiego bytu i wszystkich wypadków! Od Ciebie Panie zawisły życie, zdrowie jednostek, rodzin i narodów.... Adoruję Cię, upokarzam się u Twych stóp i kocham Cię ponad wszystko, wszystkimi władzami mego serca.
Zgadzam się z wolą Twoją i chcę tego wszystkiego czego Ty chcesz, lub na co zezwalasz, poddaję się zupełnie rozporządzeniu Twej Boskiej Opatrzności tak zawsze dobrej, tak macierzyńskiej. O mój Jezu ukryty w przenajświętszej Hostii, pozwól niech połączę swoje nędzne uwielbienia z głębokimi uwielbieniami Twymi nieustającymi w dzień i w nocy!....
Wszystkie ludy ziemi uznajcie Boga i Króla waszego, połączcie wasze hołdy i razem odmówmy hymn miłości na chwałę Boga trzykroć świętego.
Praktyka. Odmów akty wiary, nadziei, miłości, uwielbienia i zdania się na opatrzność Bożą...
Mocą Wiary oddajmy Bogu nasz rozum, mocą nadziei całą naszą przyszłość; mocą miłości nasze serce, aktem uwielbienia całą istotę naszą, aktem rezygnacji oddajmy Bogu wolę naszą.

Modlitwa. Psalm 117.
Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki. Chwała Ojcu i synowi i duchowi świętemu etc.
Można dodać następnie westchnienie
Adoremus in aeternum Sanctissimum Sacramentum.
Laudes ac gratiae sint omni momento.
Sanctissimo ac Diviniss imo Sacramento.
Gloria in excelsis - ze Mszy św.

Akt strzelisty. Bóg mój i wszystko moje!
Cnoty. Wiara żywa, czystość intencji, miłość upodobania w doskonałościach Bożych.

wstecz | spis treści | dalej