Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Łatwy sposób odbywania godziny Adoracji Najśw. Sakramentu.
św. Piotr Eymard

Akt przygotowawczy.
O Boże mój, wierzę, żeś tu jest rzeczywiście obecnym w tym Najświętszym Sakramencie miłości. Jakżeś dobry o Panie Jezu, iż pozwalasz mi zbliżyć się do Twej osoby i u stóp Twoich spędzić tę świętą godzinę!
Staraj się skupić o duszo moja! postaw straż zmysłom swoim, odrzuć roztargnienia i wszelkie zajęcie się innym przedmiotem, a umiej słuchać mowy Boskiego Króla zakrytego, lecz żyjącego w Najśw. Hostii. O Duchu święty, oświeć mój umysł, rozgrzej serce! Dziewico niepokalana, święta Jezusowa a zarazem i moja Najsłodsza Matko, użycz mi swego serca, bym nim ukochać mógł Boskiego Twego Syna! Święty Stróżu mój Aniele, czuwaj nade mną, Święty mój patronie módl się za mną.
Zatrzymaj się i uczyń szczególną intencję, oraz ofiaruj odpust za dusze czyśćcowe.

Należy podzielić godzinę na cztery części. W każdym kwadransie uwielbia się Zbawiciela Pana jednym z czterech celów Ofiary, będących doskonałym skrótem całej czci naszej, mianowicie: Uwielbieniem czyli Adoracją, Dziękczynieniem, Zadośćuczynieniem i Błaganiem.

  1. Pierwszy Kwadrans. Akt Uwielbienia.
  2. Drugi Kwadrans. Akt Dziękczynienia.
  3. Trzeci Kwandrans. Akt Wynagrodzenia.
  4. Czwarty Kwadrans. Akt Błagania.
APPROBATUR.
Varsoviae die 28 Maji (8 Iunii) 1896 anno.
Judex Surrogatus Praelatus Mitropolitanus
R. Filochowski.
Secretarius - J. Podbielski.