Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Ars moriendi - śmierć szczęśliwa.
Ks. Dr Stanisław Dutkiewicz

"A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek" (Mądr. 4, 7).

Śmierć nikogo nie minie. Udaje się nam ujść różnych jej zasadzek, jednak codziennie widzimy jej ofiary; i na nas przyjdzie niezawodnie kolej... "Postanowiono ludziom raz umrzeć" (Żyd. 9, 27). Bardzo ważna okoliczność: raz tylko się umiera. Więc akt ten będzie dla nas zupełnie nowym, staniemy wobec niego bez żadnego osobistego doświadczenia, jako nieświadomi uczniowie, nie jako biegli mistrzowie; a przecież "umierać - to czynność w życiu ludzkim największej doniosłości, to popis mistrzowski, chwila, która rozstrzygnie o wszystkim": o celu życia i wieczności całej. Warto tedy w tej sprawie brać naukę od tych przede wszystkim, których życie sławimy, na których zwłaszcza śmierć spoglądamy z podziwem. Posłuchamy następnie nauki Kościoła św., któremu powierzono klucze do nieustającego żywota. Niech owocem tego rozważania będzie tak u piszącego, jak i u Czytelników gorące a stałe pragnienie: "Niech umrę śmiercią sprawiedliwych" (Księga Liczb. 23, 10); pragnienie to niech ustawicznie skłania do wytrwałego zdążania w życiu wąską drogą, która wiedzie do żywota.

  1. Przykłady śmierci szczęśliwej.
  2. Przygotowanie się na śmierć szczęśliwą.
NIHIL OBSTAT
Dr J. Stanczykiewicz, censor
Tarnoviae, 26 Septembris 1922

IMPRIMATUR
+ EDUARDUS, Eppus