Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Ofiarowanie się Najświętszej Maryi Pannie.

Od chrzcielnicy prowadzi kapłan dzieci do ołtarza Matki Boskiej przy śpiewie pieśni:

Matko niebieskiego Pana
1. Matko niebieskiego Pana, - Ślicznaś i niepokalana, - Jakiej wieki czas daleki, - Czas niemały, i świat cały - Nie słyszał.
2. Wszystkie skarby co są w niebie - Bóg wydał, Panno, na ciebie, - Jak bogata z słońca szata, - Z gwiazd korona upleciona - Na głowie.
3. Miesiąc swe ogniste rogi - Skłonił pod twe święte nogi, - Gwiazdy wszystkie asystują, - Bo Królowę w niebie czują - Nad sobą.
4. Przez twą poważną przyczynę - Niech nam Bóg odpuści winę, - Uproś pokój, Panno święta, - Boś bez zmazy jest poczęta, - Maryja. Amen.

Przy ołtarzu przemawia kapłan do dzieci, po czym wszystkie dzieci uklękną, a jedna z dziewcząt głośno i wyraźnie czyta:

Ofiarowanie się Najświętszej Maryi Pannie
Najświętsza Panno Maryjo, w Twoje ręce macierzyńskie chcemy pod zachód tego błogosławionego dnia powierzyć Ci dusze nasze. Przejęci wdzięcznością za tyle łask, jakie nam wyjednałaś u Boga, mając większe prawo do nazywania się Twymi dziećmi, odkąd Syn Twój najukochańszy zawładnął naszymi sercami, czynimy Ci ofiarę ze wszystkiego, co posiadamy. Racz więc, o Bogarodzico, przyjąć ten dar, jaki powierzamy Twojej miłości, zachowaj duszom naszym i ciałom niewinność na chrzcie otrzymaną, a sercom naszym miłość, udzieloną nam w Komunii świętej; strzeż nas od napadów szatana, od złudzeń świata, a nade wszystko od naszej własnej słabości. Nasza przyszłość jest w rękach Twoich: błagamy Cię zatem, abyśmy zawsze byli godnymi tego Pana, który z taką miłością dzisiaj się nam oddał i który za to żąda, abyśmy do Niego należeli w czasie i wieczności. Sprowadź też same łaski i na tych także, którzy nas otaczają i których my kochamy, abyśmy z nimi razem przebywając na ziemi dla służenia Tobie i modlenia się do Ciebie mogli razem także kiedyś w przyszłości błogosławić Cię i kochać na wieki w niebie. Amen.

Potem dzieci śpiewają:

Pod Twoją obronę
- Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! - Naszymi prośbami, nie racz gardzić w potrzebach naszych, - ale od wszelakich złych przygód, - racz nas zawsze wybawiać - Panno chwalebna i błogosławiona. - O Pani! O Pani! O Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! Pocieszycielko nasza! - Z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. - O Pani!
O Pani! O Pani nasza! - Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! Pocieszycielko nasza!

Następnie, po krótkim przemówieniu, kapłan odbiera od dzieci deklarację wyrzeczenia się alkoholu:

Ja ....................................................................
po dojrzałym zastanowieniu się dobrowolnie i uroczyście obiecuję dla większej chwały Bożej, i ku czci Najświętszej Maryi Panny, także, aby ułatwić sobie zbawienie duszy: iż od tej chwili nigdy pić nie będę wódki, likierów, spirytusu, rumu, araku, ani żadnych innych palonych upajających napojów, wszystkich zaś innych trunków używać będę z umiarkowaniem. Mam szczerą i mocną wolę tę obietnicę sumiennie za łaską Boża i przyczyną Najśw. Panny aż do 18 roku życia zachować; i uznaję, że zasłużył(a)bym na wstyd przed Bogiem i ludźmi, i na wykluczenie z Bractwa Wstrzemięźliwości, gdybym tego przyrzeczenia rozważnie i dobrowolnie uczynionego nie dotrzymał(a).

W końcu odmawia z nimi modlitwę św. Bernarda:

Pomnij, o Najmiłosierniejsza Panno Maryjo, iż nie słyszano od wieków, aby ktokolwiek, co się pod Twoją ucieka opiekę o Twoje wstawienie błaga i żebrze wspomożenia Twojego, od Ciebie został opuszczony. Tą ja ufnością ożywiony, do Ciebie, Panno nad pannami, Matko biegnę, do Ciebie przybywam, przed tobą grzesznik jęczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.

wstecz | spis treści | dalej