Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Dziękczynienie.

Po Komunii św. aż do końca mszy śpiewają:

Chwała i dziękczynienie
Chwała i dziękczynienie, bądź w każdym momencie, - Jezusowi w najświętszym, Boskim Sakramencie, - Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, - Tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości.

Po mszy św. mówi kapłan z dziećmi:

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu! upadam na kolana przed obliczem Twoim, i w największej żarliwości ducha proszę Cię i błagam, abyś najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości wlał w serce moje, tudzież prawdziwą pokutę za grzechy moje i najszczerszą a silną chęć poprawy sercu mojemu na zawsze dać raczył. Obdaruj mnie Panie tą łaską Twoją, gdy z największym wzruszeniem i z najgłębszą boleścią duszy mojej Twoje pięć ran rozpamiętuję i myślą moją w nich się zatapiam, o dobry Jezu! mając to przed oczami, co już Król Prorok Dawid miał na ustach swoich, gdy mówił o Tobie: "Przebodli ręce moje i nogi moje; policzyli wszystkie kości moje". Ps. XXI. 17. 18.

Kto te modlitwę, klęcząc przed wizerunkiem Ukrzyżowanego Pana Jezusa odmówi po Komunii świętej, i pomodli się na intencją Ojca św., może dostąpić odpustu zupełnego, który i za dusze zmarłych może być ofiarowany. (Leon XII. 17. września 1825).

Następnie odprawia:

Modlitwy po każdej cichej mszy św. przez Ojca świętego Leona XIII. przepisane

Trzy "Zdrowaś Maryja".
Antyfona. Witaj Królowa, Matko litości, życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Racz przeto, Orędowniczko nasza, miłosierne oczy Twoje zwrócić na nas. i Jezusa błogosławiony owoc żywota Twego, okaż nam po tym wygnaniu. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

W. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże ucieczko nasza i obrono, wejrzyj łaskawie na lud Twój do Ciebie wołający i za przyczyną chwalebnej i Niepokalanej Dziewicy i Matki Bożej Maryi, z świętym Jej Oblubieńcem Józefem, z świętymi Apostołami Twoimi Piotrem i Pawłem, oraz z wszystkimi Świętymi, wysłuchaj miłościwie i łaskawie prośby nasze, które za nawrócenie grzeszników, za wolność i wywyższenie św. Matki Kościoła naszego do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj mu rozkazuje Bóg, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, do piekieł strąć za Boską pomocą. Amen.

Wszystkim, którzy powyższe modlitwy odmówią, Ojciec święty Leon XIII. trzysta dni odpustu udzielił.

W końcu kapłan modli się za Ojca św. i za Kościół św. za X. Arcypasterza i za duchowieństwo, za rodziców, krewnych i dobroczyńców, o nawrócenie grzeszników, za chore dzieci, wreszcie za zmarłych do rodziny należących.

Po odprawieniu modłów rozchodzą się dzieci spokojnie do domu.

wstecz | spis treści | dalej