Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Komunia św.

Przed Komunią św. kapłan przemawia do dzieci, stojąc po stronie ewangelii. Po nauce jeden z chłopców, klęcząc na najwyższym stopniu ołtarza, czyta głośno:

Akty przed Komunią św.
Panie Jezu Chryste Boże i Zbawicielu mój! wierzę mocno, iż w Przenajświętszym Sakramencie, który przyjmować mam, jest prawdziwe Ciało, Krew, Dusza i Bóstwo Twoje, pod przymiotami chleba; a to wierzę, jako i inne artykuły wiary świętej, żeś to sam objawił i do wierzenia podał. Kłaniam się tobie, jako Najwyższemu Panu mojemu: i jako Stwórcę mojego, całym sercem wyznaję i adoruję. Dziękuję Ci o Boże mój! za wszystkie dobrodziejstwa Twoje; a osobliwie za ustanowienie tego Najświętszego Sakramentu. Za co niech Cię wszyscy Aniołowie, wszyscy Święci i stworzenia Twoje chwalą i błogosławią na wieki.
Mam nadzieję w dobroci i miłosierdziu Twoim, że dawszy mi siebie samego, dasz mi też odpuszczenie wszystkich grzechów moich, łaskę Twoją i wiekuistą chwałę, o którą Cię przez zasługi Twoje: Mękę, Krew i śmierć Twoją, jak najpokorniej upraszam.
Miłuję Cię, o Boże mój! z całego serca i z całej duszy mojej. Żałuję, żem Cię Boga mojego, nieskończoną dobroć kiedykolwiek obraził. Brzydzę się wszystkimi grzechami moimi. Mam stateczną wolą, już się do nich nie wracać, za pomocą łaski Twojej świętej, o którą Cię pokornie proszę. Wyznaję o Boże mój niegodność moją, na przyjęcie Ciebie Boga mojego! Dlatego skruszonym sercem wzdycham do Ciebie Pana i Boga mojego: Panie nie jestem godzien, abyś wszedł do przybytku serca mojego: ale tylko rzeknij słowo, a będzie zbawiona dusza moja.

Ostatnie słowa: Panie nie jestem godzien itd. mówią wszystkie dzieci głośno.

Do Komunii św. przystępuje najpierw pierwszy rząd chłopców i pierwszy rząd dziewcząt. Po przyjęciu Komunii św. wstają, klękają przed stopniem - równocześnie klęka drugi rząd chłopców i drugi rząd dziewcząt. Wstają i rzędy pierwsze idą środkiem na koniec, a drugie dwa rzędy przystępują do Komunii św., po czym tak samo razem z następnymi rzędami klękają i odchodzą.

Po Komunii św. jedna z dziewcząt, klęcząc na najwyższym stopniu ołtarza czyta głośno:


Akty po Komunii św.
Wierzę o Boże mój, że ty sam, któryś dla mnie na krzyżu umarł, który teraz w niebie z Ojcem i Duchem Świętym królujesz, jesteś teraz prawdziwie i istotnie we wnętrznościach moich przytomny.
Kłaniam się Tobie jako Panu i Bogu mojemu. Ofiaruję Ci, na dziękczynienie za tak wielkie dobrodziejstwo Twoje, mnie całego i cokolwiek dobrego od początku świata stało się, i aż do skończenia dziać się będzie.
Miłuję Cię z całego serca mego, a miłować Cię aż do śmierci i przez całą wieczność pragną. Oddaję się zupełnie na wolą Twoją, z ciałem i z duszą moją. Niech się ze mną wszystko stanie podług Najświętszej woli Twojej. Tu mnie Panie siecz, tu mnie karz, tu mnie pal, tu nie przepuszczaj, byłeś od Twojej świętej miłości mnie nie oddalał, i przepuścił na wieki. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki. Amen.
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ostatnie słowa: Niechaj będzie pochwalony itd. mówią wszystkie dzieci głośno.

wstecz | spis treści | dalej