Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Dzień Pierwszej Komunii Świętej.
Obrzędy, modlitwy i pieśni zebrał X. dr. Surzyński.
  1. Przed Komunią św.
  2. Komunia św.
  3. Dziękczynienie.
  4. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
  5. Ofiarowanie się Najświętszej Maryi Pannie
  6. Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.
  7. Zakończenie.
Wolno drukować.
Poznań, 31. maja 1911.
Oficjał i Wikariusz generalny - X. Dalbor.

Reimprimatur.
Poznań, dnia 28. kwietnia 1916.
Konsystorz Arcybiskupi - X. Weimann.