Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Sąd.

Czeka nas podwójny sąd: szczegółowy i ostateczny.

1. Sąd szczegółowy. Na sąd szczegółowy staje dusza zaraz po rozłące z ciałem. Zasady, według których Bóg będzie nas sądził, są jasne i nieodwołalne. Na sądzie Bożym nie ma żadnego względu na osobę. Tylko jedna rzecz będzie miała wartość na tym sądzie - to łaska uświęcająca. Biada duszy, która by się ośmieliła stanąć przed Bogiem bez szaty łaski, która duszę czyni tak piękną i godną miłości. Żaden ziemski urok, żadne bogactwo umysłu i woli, żadna sława ziemska nie potrafią zastąpić szaty łaski. Na sądzie spojrzy Bóg w głębiny duszy ludzkiej i odmierzy jak najdokładniej jej wartości moralne na szalach swej sprawiedliwości i miłości.
Sąd ten odbędzie się w oka mgnieniu. Wówczas dusza jasno uświadomi sobie i przypomni wszystkie swe myśli, słowa, uczynki złe i dobre, pozna całe swe życie z drobiazgową dokładnością. Bezzwłocznie usłyszy wydany i wykonany wyrok i pójdzie albo do czyśćca, albo do nieba, albo do piekła.

2. Sąd ostateczny. Przy końcu świata odbędzie się nad całą ludzkością sąd ostateczny.

  1. Potrzeba sądu ostatecznego. Jest on niezbędnie potrzebny, gdyż:
    1. wtedy się okaże, jak Pan Bóg mądrze, sprawiedliwie i miłościwie wszystko na świecie urządził oraz jakimi środkami posługiwała się Opatrzność Boża, żeby jednostki i całe narody doprowadzić do ich odwiecznych przeznaczeń;
    2. wtedy Chrystus ukaże światu Swoją moc, Majestat i dobrodziejstwa wyświadczone ludzkości i odbierze od niej hołd uwielbienia i czci;
    3. wtedy dobrzy wobec całego świata otrzymają wieczną nagrodę, a źli zawstydzeni i pohańbieni, wołać będą: "góry, pagórki, przykryjcie nas!" Wyjdą wówczas na jaw wszystkie grzechy ludzkie, zbrodnie i podłości, a cnota i dobre uczynki będą przedmiotem podziwu i chwały.
  2. Przyjście Pana Jezusa na sąd ostateczny poprzedzi ukazanie się "znaku Syna Człowieczego" (krzyża), po czym ukaże się Chrystus Pan "w obłokach niebieskich z mocą wielką i Majestatem", zgromadzi jako Pasterz wszystkich ludzi, oddzielając złych od dobrych. I rzecze do sprawiedliwych: "Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, otrzymacie Królestwo wam zgotowane od założenia świata". Do złych zaś powie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego" (Mat. 25, 41).
wstecz | spis treści | dalej