Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Sakrament Ostatniego Namaszczenia.

1. Ustanowienie przez Chrystusa Pana. W ostatniej chwili życia, w ciężkim zmaganiu się ze słabością i cierpieniami, ze śmiercią i szatanem, człowiek znajduje pomoc i ulgę w Sakramencie Ostatniego Namaszczenia. Dowodem, że Chrystus Pan ustanowił ten Sakrament, są słowa św. Jakuba: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana" (Jak. 5, 14).

2. Łaski Sakramentu. Ostatnie Namaszczenie udziela duszy wielu łask, a mianowicie:

  1. pomnaża łaskę uświęcającą;
  2. odpuszcza grzechy powszednie, a nawet te grzechy śmiertelne, z których chory nie może się wyspowiadać;
  3. gładzi pozostałości grzechów już odpuszczonych, a więc kary doczesne, skłonność do grzechu, słabość woli
  4. umacnia w cierpieniu i pokusach.
wstecz | spis treści | dalej