Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Sakrament Kapłaństwa.

1. Pojecie. Nie każdy członek Kościoła Chrystusowego może głosić słowo Boże, sprawować Sakramenty św., odprawiać Mszę św., ale tylko ci mogą te święte czynności spełniać, którzy po temu otrzymali odpowiednie uprawnienie i władzę. Tej właśnie władzy oraz łaski potrzebnej do godnego jej wykonywania udziela Pan Jezus Swym wybrańcom w Sakramencie Kapłaństwa.

2. Ustanowienie przez Chrystusa. Chrystus Pan, wybrawszy Sobie ze świata uczniów i Apostołów, dał im uprawnienia kapłańskie: "Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (Jan 20, 21), władzę nauczania i udzielania Chrztu świętego: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu" (Mat. 28, 19), władzę sprawowania Ofiary św.: "To czyńcie na Moją pamiątkę" (Łuk. 22, 19) i moc odpuszczania grzechów: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (Jan 20, 23). Apostołowie zaś - zgodnie z wolą Pana Jezusa - otrzymane od Niego łaski i uprawnienia przekazali swym następcom w chwili, kiedy im udzielali Sakramentu Kapłaństwa.

3. Owoce Sakramentu Kapłaństwa:

  1. udziela władzy do ważnego, a łaski do godnego wykonywania powinności kapłańskich;
  2. wyciska niezatarte znamię kapłana Chrystusowego;
  3. pomnaża łaskę uświęcającą.
wstecz | spis treści | dalej