Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Sakrament Bierzmowania.

1. Pojęcie. Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym człowiek ochrzczony przez włożenie rąk biskupa i namaszczenie krzyżmem otrzymuje umocnienie Ducha Świętego, aby wiarę świętą wyznawał i według niej żył. Bierzmowanie jest dopełnieniem Chrztu św., gdyż umacnia w życiu nadprzyrodzonym i pomnaża siły duchowe tych, którzy się już przedtem stali dziećmi Bożymi.
Znakiem widzialnym jest włożenie rąk biskupa na bierzmowanego, namaszczenie krzyżmem św. oraz słowa: "Znaczę cię znakiem krzyża i utwierdzam krzyżmem zbawienia w Imię Ojca i Syna i Ducha Św." - Krzyżmo jest mieszaniną oliwy z balsamem, poświęconą przez biskupa w Wielki Czwartek.

2. Ustanowienie przez Chrystusa. Że Chrystus Pan Sakrament Bierzmowania ustanowił, wiemy stąd, że a) już Apostołowie tego Sakramentu udzielali. ,, Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego" (Dzieje Apost. 8, 14, 15) i b) Kościół to samo czynił już w pierwszych łatach swojego istnienia.

3. Skutki Bierzmowania:

  1. udziela bierzmowanemu siły, ażeby swą wiarę gorąco wyznawał;
  2. wyciska na duszy znamię wyznawcy Chrystusa;
  3. pomnaża dary Ducha Świętego.
4. Warunki przyjęcia. Do ważnego przyjęcia Bierzmowania jest potrzebne uprzednie przyjęcie Chrztu św. Żeby je zaś przyjąć godnie, potrzeba być w stanie łaski uświęcającej. Sakrament Bierzmowania nie jest koniecznie potrzebny do zbawienia, ale lekkomyślne uchylanie się odeń lub obojętność względem niego przyprawia duszę o utratę wielu łask, a pośrednio staje się powodem wielu grzechów i występków.

wstecz | spis treści | dalej