Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Znaczenie Kościoła.

Kościół Katolicki jest wyposażony we wszystkie niezbędne środki dla utrzymania i rozszerzania wiary Chrystusowej. Posiada on świadomość, iż jest prawdziwym Kościołem. Wszystkie środki łask są mu powierzone, a miliony wiernych przez całe wieki korzystały z nich i korzystają dotąd. Urząd nauczycielski związany z depozytem wiary; urząd duszpasterski - wychowywanie i prowadzenie wiernych do świętości; urząd kapłański - szafarstwo Sakramentów oraz oddawanie czci Bogu w imieniu wiernych. Kościół od początku swego istnienia pełni swe funkcje, żyjąc życiem łaski jako nadprzyrodzony organizm. Katolicy, którzy wszyscy razem złączeni w jedność stanowią Kościół, mają, żyjąc w świecie także jako katolicy i inne obowiązki, Żadna więc dziedzina życia ludzkiego nie jest katolikom obojętna. Interesuje ich życie zbiorowe, w którym realizować się winno wspólne dobro ludzi. (...)

wstecz | spis treści | dalej