Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Znamiona Kościoła Chrystusowego.

Ponieważ wszyscy wierzący powinni należeć do prawdziwego Kościoła i w nim osiągnąć swe zbawienie, Chrystus Pan obdarzył go takimi znamionami, że każdy może go łatwo poznać i odnaleźć. Oznaczenie tych znamion było tym bardziej potrzebne, że w ciągu wieków powstało wiele stowarzyszeń religijnych, które się podają za kościoły Chrystusowe, głoszą się posiadaczami i spadkobiercami nieomylnej nauki Chrystusa i Jego prawdy. Jakie tedy znamiona musi posiadać prawdziwy Kościół Chrystusowy?

  1. Znamię jedności. Przede wszystkim Zbawiciel chciał, aby Jego Kościół nosił znamię jedności. Nie może być w Kościele różnic w wierze, gdyż jedna tylko jest prawda. Zbawiciel powiedział: "Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje" (Łuk. 11, 17). Dla tej przyczyny ustanowił nie kilka, ale jeden jedyny Kościół, któremu zlecił troskę o zbawienie dusz. Zaznacza to wyraźnie: "Zbuduję Kościół mój". ,,I nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz" (Jan 10, 16).
  2. Znamię świętości. Kościół Chrystusowy musi być koniecznie święty. Wszak ogłasza światu świętą naukę, jaką Pan Jezus przyniósł na ziemię, wiernie przechowuje oraz godnie rozporządza i włodarzy tymi środkami, którymi z ustanowienia Chrystusa Pana ludzie posługiwać się muszą, o ile pragną się uświęcić i zbawić. Zbawiciel, chcąc odróżnić dobrych proroków, tj. prawdziwych głosicieli Jego nauki, od fałszywych, powiada: "Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. A więc: poznacie ich po ich owocach" (Mat. 7, 17, 20).
  3. Znamię powszechności. Kościół musi być katolicki czyli powszechny, musi istnieć po wszystkie czasy i rozszerzać się po całej ziemi. Realizację tej idei powierzył Zbawiciel Apostołom oraz ich następcom tymi słowy: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16, 15); "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mat. "28, 20). Małe ziarnko gorczyczne miało stać się wielkim drzewem, Kościołem Powszechnym.
  4. Znamię apostolskości. Kościół Chrystusowy musi być apostolski, tj. pochodzić od Apostołów, gdyż oni byli spadkobiercami Jezusa Chrystusa, oni pierwsi szerzyli wiarę Chrystusa, zakładali gminy chrześcijańskie i rządzili Kościołem. Powiedział Pan Jezus: "Gdy brat twój zgrzeszy , donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik" (Mat. 18, 17), "Kto was słucha, Mnie słucha" (Łuk. 10, 16). A więc Kościół musi być "zrzeszeniem widzialnym", bo inaczej Zbawiciel nie mógłby żądać od niego uległości i posłuchu. Kościół apostolski jest "zbudowany na fundamencie Apostołów" (Efez. 2, 20). Żadne przeto stowarzyszenie religijne, którego początki, nauka, urządzenie nie sięgają czasów apostolskich, nie może być nazwane Kościołem Chrystusowym.
wstecz | spis treści | dalej