Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Założenie i cel Kościoła.

1. Jezus Chrystus ogłosił światu religijne prawdy i zasady moralne, które miały się stać własnością wszystkich pokoleń i wszystkich wieków. 2eby je uchronić przed spaczeniem i błędem, Zbawiciel założył Kościół, któremu powierzył przechowanie i głoszenie Swojej nauki, przy czym wyposażył go w potrzebną ku temu pomoc Ducha Św.
Nad założeniem Kościoła Chrystus Pan pracował przez trzy lata Swej publicznej działalności. Zebrał około Siebie uczniów i czynił ich świadkami Swych cudów. Z tych uczniów "wybrał dwunastu, których nazwał Apostołami" (Łuk. 6, 13). Najwyższym widzialnym zwierzchnikiem Swego Kościoła uczynił św. Piotra, a sam pozostał niewidzialną jego Głową. Powierzył im potrójny Swój urząd: nauczycielski, kapłański i pasterski. Wreszcie tuż przed Swoim Wniebowstąpieniem dał im rozkaz, aby wszędzie głosili Ewangelię, udzielali Sakramentów i rządzili wiernymi. ,, Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mat. 28, 19-20).

2. Pojęcie Kościoła. Zgodnie z rozkazem Chrystusa Pana Apostołowie poszli na cały świat, nauczając i chrzcząc tych, którzy skłonni byli przyjąć religię chrześcijańską. Z tych wiernych ochrzczonych powstała jedna społeczność chrześcijańska pod kierunkiem kapłanów i biskupów oraz najwyższym zwierzchnictwem biskupa rzymskiego jako następcy św. Piotra. Ta społeczność religijna, rozszerzona po wszystkich krajach wśród rozmaitych ludów, otrzymała nazwę Kościoła Chrystusowego.

wstecz | spis treści | dalej