Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Podział religii.

Religię dzielimy na:

  1. monoteistyczną i politeistyczną. - Monoteistyczną nazywamy religię, która uznaje jednego Boga; natomiast politeizm czci wiele bóstw;
  2. naturalną i objawioną. - Religia naturalna jest to zbiór prawd i obowiązków religijnych, które człowiek poznał własnym rozumem, rozważając prawa rządzące wszechświatem. Rozum ludzki poznaje nie tylko istnienie Boga, lecz i niektóre z Jego przymiotów, jak: wieczność, wszechmoc, miłosierdzie, sprawiedliwość. Człowiek poznaje, że jest jego obowiązkiem służyć Bogu i wypełniać Jego wolę, którą nam wypisał na sercu, a przypomina sumienie. Zdaje sobie również sprawę, że Bóg jest jego ostatecznym celem, przed którym kiedyś stanie dusza nieśmiertelna i otrzyma za swe uczynki nagrodę lub karę. Dowodzą tego dzieła pogańskich filozofów i poetów, świątynie, ofiary, modlitwy i wiara w życie pozagrobowe. Religia objawiona lub nadnaturalna jest to zbiór prawd i obowiązków religijnych, o których sam Bóg powiedział człowiekowi, czyli je objawił;
  3. prawdziwą i fałszywą. - Religia jest prawdziwą, o ile prawdziwemu Bogu oddaje cześć godną Stwórcy i rozumnego człowieka. Natomiast jest fałszywą, jeśli cześć boską oddaje nieprawdziwemu bogu, albo prawdziwego Boga czci w sposób niezgodny z wolą Bożą lub ludzkim rozumem.

wstecz | spis treści | dalej