Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Godzinki i koronka o św. Michale Archaniele.
ułożył X. Bartłomiej Sławiński

Godzinki ku czci św. Michała Archanioła, ułożone przez X. Dyrektora Bartłomieja Słowińskiego, przeczytałem z wielkim zajęciem, i nie tylko nie znalazłem w nich nic niezgodnego z nauką Kościoła katolickiego, lecz przeciwnie, uważam że zarówno przez wzgląd na swój układ, jako też przez wzgląd na to, iż są one oparte na zdrowej nauce dogmatycznej i na dobrej katolickiej tradycji praktyk pobożności, nadają się wyśmienicie do tego, żeby odnowiły zaniedbane tu i ówdzie nabożeństwo do św. Michała, którego opieki winniśmy wzywać szczególnie w obecnych czasach, tak doniosłych dla królestwa Bożego na ziemi i w naszej polskiej Ojczyźnie. — X. Jan Korzonkiewicz

  1. Godzinki.
  2. Pieśni.
  3. Koronka do św. Michała Archanioła czyli Koronka Anielska.
  4. Pozdrowienie św. Michała Archanioła.
  5. Modlitwa o pomoc w walce ze złem.
  6. Modlitwa odmawiana po Mszy św.
Nihil obstat.
W Krakowie, dnia 3 października 1932
X. Dr Jan Korzonkieiewicz. censor.

Pozwalamy drukować
z Książęco-Metropolitalnej Kurii Kraków, dnia 7 października 1932.
+ Stanisław Bp. wik, gen.