Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Na usługach Stwórcy. Wiązanka myśli dla katolickich nowożeńców i małżonków.
O. Hardy Schilgen T.J.

Kościół wkłada obowiązki na duszpasterzy, by wstępującym do stanu małżeńskiego udzielali odpowiedniej nauki przygotowawczej. Na ogół jednak jest rzeczą prawie wykluczoną, by jednorazowe pouczenie wyjaśniło nowożeńcom wszystko i starczyło im na zawsze Dlatego wydawało się autorowi wskazanym z tego, co by się nowożeńcom powiedzieć winno, ułożyć książeczkę, która by nie tylko ułatwiła zadanie duszpasterzom, lecz znalazła się w rękach chrześcijańskich małżonków, by zaglądając do niej raz po raz odświeżali sobie w pamięci nauki otrzymane przed ślubem.
Staraniem autora było dać pouczenie takie, które by zawierało jasną odpowiedź na wszystkie pytania, byle jednak tak delikatne i umiarkowane, żeby je także osoby, które jeszcze w związki małżeńskie nie wstąpiły, bez żadnej dla siebie szkody czytać mogły. Owszem, niechby ta książeczka dostała się jak najczęściej do rąk młodych ludzi w wieku do małżeństwa sposobnym, by zawczasu poznali, jakie religia katolicka ma poglądy i wymagania w odniesieniu do małżeństwa. Wszak dzisiaj za głośno i zawczasu traktuje się o tej sprawie. Całymi masami rozchodzą się broszury uświadamiające w najgorszy sposób. Słowem i ryciną, w gazetach i książkach obdziera się małżeństwo z jego wzniosłego dostojeństwa i wciąga w uliczne błoto. Smutna to prawda, lecz smutniejszym nierównie byłoby pozostawienie młodzieży uświadamianej zewsząd i na wszelkie sposoby bez wyświetlenia jej tej sprawy z punktu widzenia chrześcijańskiego.
Stąd dla niejednego może być należyte pouczenie wielkim dobrodziejstwem, zwłaszcza gdy już z niepowołanej strony zapoznał się z podejrzanymi lub fałszywymi poglądami, lub narażony jest na tego rodzaju niebezpieczeństwo. Gdzie tej obawy niema, można by to pouczenie spokojnie odłożyć aż do chwili zaręczyn. W obecnych jednak warunkach jest rzeczą bardzo wskazaną, by zwłaszcza młoda panienka jeszcze przed zaręczynami nie pozostała w nieświadomości co do odnośnych zagadnień. Chyba nie jest zbyteczną rozwaga przed krokiem, który wiąże na zawsze. By zaś należycie rozważyć, trzeba przede wszystkim zdać sobie jasno sprawę, jak daleko sięgają następstwa takiego kroku, jakiego rodzaju winno być przygotowanie, które go poprzedza, by nie narazić się po nim na straszny zawód. Lepiej zawczasu komuś otworzyć oczy, niż miałby przejrzeć za późno.
Książka zwraca się w pierwszym rzędzie do tych, którzy już zdecydowali się zawrzeć związek małżeński. Ma ona być pouczeniem przedślubnym w właściwym znaczeniu. Dlatego pomija to wszystko, co by należało powiedzieć młodym osobom, zanim nawiążą znajomość. Ponieważ to pouczenie uwzględnia to wszystko, co się tyczy stanu małżeńskiego, dlatego skierowane jest również do tych, którzy już są po ślubie.

CHRZEŚCIJAŃSCY NOWOŻEŃCY!
Po dojrzałym namyśle postanowiliście zawrzeć ze sobą związek małżeński. Spodziewacie się, że mam ten związek zapewni szczęście doczesne i wieczne. Wasza nadzieja spełni się jednak tylko wówczas, jeżeli będziecie prawdziwie chrześcijańskimi małżonkami. Jest niezawodnie wolą Bożą, by rodzina była źródłem najczystszego i najszlachetniejszego szczęścia tu na ziemi. Będzie nim jednak taka rodzina, która odpowiada najmędrszym i najłaskawszym zamysłom Boga. Bo wszystkie Jego zarządzenia wypływają z najwyższej mądrości i najtkliwszej ku nam miłości. Życie wedle Jego woli musi nas uszczęśliwić, życie przeciwne Jego przykazaniom musi nas zgubić. Gdy bowiem działamy wbrew Jego woli, obieramy drogę, którą On nam dlatego iść zakazał, bo nas do zguby prowadzi,
Kościół wkłada na kapłana obowiązek udzielenia wam potrzebnych wskazówek, byście stan, w który macie wstąpić, po chrześcijańsku pojmowali, a jego prawa i obowiązki dokładnie znali.

  1. Wielka tajemnica.
  2. Szlachetna miłość.
  3. Prawa i obowiązki.
  4. Świętokradztwo.
  5. Małżeństwa "błogosławione".
  6. Odpowiedzialność.
  7. "I cię nie opuszczę aż do śmierci".
  8. Najświętsza Rodzina.
  9. Dodatek: chrzest w nagłej potrzebie.
Można drukować
Kraków, dn. 1.II.1930
Ks. Stanisław Cisek T. J. - Prowincjał Małopolski

Pozwalamy drukować
Z Książęco-Metropolitalnej Kurji. Kraków, dn. 7.II.1930
+ Stanisław Bp. - Wik. gen.
Ks. A. Obrubański - kanclerz.