Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Przykazanie VI i IX
,,Nie będziesz cudzołożył."
,,Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego." Ex. 20, 14. 17.

Szóste przykazanie zakazuje cudzołóstwa i każdego czynu nieczystego. Dziewiąte przykazanie odnosi się do nieprzystojnych myśli i pożądań.
Czy trwałeś(aś) dobrowolnie w nieprzystojnych myślach, marzeniach? Czy pragnąłeś(ęłaś) widzieć rzeczy nieprzystojne? słyszeć? czynić? Czy z zadowoleniem rozważałeś(aś) dawne grzechy? Czy mówiłeś(aś) chętnie o rzeczach podniecających, czy chętnie ich słuchałeś(aś)? Czy w złym zamiarze pytałeś(aś) o rzeczy nieprzystojne? Czy innych uczyłeś(aś) złego?
Czy pod pozorem, że wszystko należy czytać i poznać, nie oddawałeś(aś) się lekturze literatury podniecającej? Czy pisma pornograficzne dawałeś(aś) innym do czytania? Czy sam(a) pisywałeś(aś) lub wydawałeś(aś) rzeczy pornograficzne? Czy pisma lub obrazy pornograficzne wystawiałeś(aś) w witrynach lub sprzedawałeś(aś)?
Czy w złym zamiarze patrzyłeś(aś) na rzeczy nieprzystojne u siebie? innych? na obrazach? Czy oglądałeś(aś) te rzeczy z ciekawości? Czy pokazywałeś(aś) obrazy pornograficzne innym? Czy chętnie uczęszczasz na bezwstydne widowiska?
Czy zgrzeszyłeś(aś) przez czyny nieczyste z sobą samym(ą)? z innymi? (dotknięcie, samogwałt, cudzołóstwo — okoliczności: płeć, stan, pokrewieństwo)? Czy bywasz w towarzystwach, które ci są okazją do grzechu?

wstecz | spis treści | dalej