Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Przykazania kościelne

Pierwsze i drugie przykazanie kościelne omawialiśmy w związku z trzeciem przykazuniem Bożem. Trzecie przykazanie kościelne nakazuje w pewne przez Kościół ustanowione dni wstrzymywać się od spożywania mięsa, a w pewne znów dni ścisły post, to znaczy ograniczenie ilości potraw. W dzień ścisłego postu wolno raz jeden na dzień zjeść do sytości, a rano i wieczorem przyjąć tylko skromny posiłek, wystarczający do podtrzymania sił.
Abstynencja od mięsa obowiązuje w piątki całego roku. Abstynencja i post obowiązują: w Popielec, w piątki i soboty Wielkiego Postu, Suche dni, w wigilję Zielonych Świąt, Wniebowzięcia N.M.P., Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia.
Sam post obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu, prócz niedziel.
Do abstynencji obowiązani są wierni, którzy ukończyli siódmy rok życia, do postu z ukończonym 21 rokiem życia aż do 60 roku włącznie.
Od postu są zwolnieni z powodu fizycznej lub moralnej niemożliwości: chorzy, rekonwalescenci, osoby słabego zdrowia, bardzo nerwowe, albo takie, które na skutek postu doznają bólu głowy lub nie mogą sypiać; kobiety w ciąży lub karmiące, a prawdopodobnie także w czasie okresu miesięcznego; ubodzy, którzy naraz nie mogą zebrać tyle pokarmu, by się najeść do sytości; ciężko pracujący: np. na roli i rzemieślnicy i.t.d., o ile przez większą część dnia rzeczywiście pracują, a nawet, jeżeli przez jeden czy drugi dzień ciężko nie pracują. Poza tym profesorowie, nauczyciele, studenci, kaznodzieje, spowiednicy, lekarze, sędziowie, adwokaci i.t.d., o ileby post utrudniał im pełnienie obowiązków stanu; wreszcie odbywający trudniejszą podróż pieszo lub wozem. Podróżujący koleją zwykle tylko dlatego są zwolnieni od postu, ponieważ nie dysponują pokarmem w odpowiednim czasie.
Od abstynencji są zwolnieni: chorzy, rekonwalescenci, kobiety w odmiennym stanie, o ile potrawy mięsne są im potrzebne, także niejednokrotnie kobiety karmiące; robotnicy niezwykle ciężko pracujący, których praca pozbawia ich apetytu, np. przy piecach hutniczych, w kopalniach; ubodzy, którzy nie mają innego pokarmu w dostatecznej ilości, żony, dzieci, służba, o ile pan domu nie pozwala podawać postnych potraw.
Czy nie łamałeś(aś) wstrzemięźliwości? Czy nie dawałeś(aś) dzieciom po siódmym roku życia mięsa w dni zakazane? Czy nie łamałeś(aś) postu? Czy nie dawałeś(aś) innym zgorszenia pod tym względem?
Czwarte przykazanie kościelne nakazuje przynajmniej raz w roku spowiedź. Kościół życzy sobie, by wierni częściej się spowiadali. Nie określa wprawdzie w tem przykazaniu czasu jednorazowej, rocznej spowiedzi, odbywa się ona jednak tradycyjnie w okresie Wielkanocnej Komunji św.
Czy odbyłeś(aś) spowiedź, przynajmniej raz do roku? Piąte przykazanie kościelne nakazuje przyjąć Eucharystję przynajmniej w okresie wielkanocnym. Przykazanie to obowiązuje wiernych od lat rozeznania.

wstecz | spis treści | dalej